CHỒNG LỚP THÔNG TIN TRONG TÍNH TOÁN VÀ HIỂN THỊ ĐỊA HÌNH SỐ HÓA BA CHIỀU

Lê Anh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Trung KiênDOI: 10.15625/vap.2016.00010

Abstract


Địa hình số hóa ba chiều đóng vai trò quan trọng trong các ứng dụng mô phỏng quân sự. Hình ảnh trực quan về địa hình hỗ trợ cho người chỉ huy đánh giá đặc điểm và giá trị địa hình một cách chính xác, làm cơ sở cho việc lập phương án tác chiến. Dữ liệu địa hình ba chiều thông thường gồm tập các mặt tam giác và ảnh phủ bề mặt. Khi hiển thị, toàn bộ ảnh được phủ hết lên bề mặt dữ liệu địa hình (mỗi điểm ảnh được phủ lên một khu vực địa hình nhất định). Chính vì vậy, nếu quan sát ở cự ly gần một khu vực thì thực chất ta chỉ quan sát được một số thông tin điểm ảnh tương ứng phủ lên bề mặt khu vực đó. Để nâng cao chất lượng hiển thị hình ảnh bề mặt địa hình, đồng thời đảm bảo tốc độ hiển thị hình ảnh theo thời gian thực. Bài báo này trình bày cách tiếp cận, đưa ra mô hình phân lớp dữ liệu địa hình và chu trình xử lý chồng thêm các lớp ảnh phủ phù hợp lên bề mặt địa hình dựa trên nền tảng công nghệ lập trình GPU.

Keywords


Mô phỏng, địa hình số hóa ba chiều, ảnh phủ, lập trình GPU, texture, shaderCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn