VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỀU HÀNH GIÁM SÁT CÔNG NGHIỆP

Nguyễn Đào Trường, Nguyễn Doãn Cường, Nguyễn Đức TâmDOI: 10.15625/vap.2016.000100

Abstract


Bài báo tập trung nghiên cứu các vấn đề an toàn giao thức truyền thông SCADA. Mạng SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) là công nghệ truyền thông để thu thập dữ liệu từ những thiết bị, cơ sở từ xa và gửi các lệnh điều khiển đến các cơ cấu chấp hành. Do nhu cầu kết hệ thống SCADA với mạng doanh nghiệp và internet, vì vậy những bộ phận SCADA là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, thông qua mục tiêu đó mà những kẻ tấn công có thể dễ dàng đánh sập cơ sở hạ tầng quan trọng và nền kinh tế của quốc gia đó. Để bảo vệ mạng SCADA, chúng tôi tập trung vào giao thức truyền thông chưa được thiết kế an toàn. An toàn thông qua giao thức, với mục đích sửa đổi cấu trúc của giao thức nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, xác thực và chống phát lại. Trong cấu trúc đề xuất chúng tôi sử dụng hai thuật toán để cải thiện tính bí mật và toàn vẹn của dữ liệu, đánh dấu thời gian để chống phát lại.

Keywords


SCADA, CRC, an toàn, bí mật, xác thựcCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn