XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG RẦY NÂU TRƯỞNG THÀNH DỰA TRÊN ĐẶC TRƯNG SIFT

Huỳnh Võ Hữu Trí, Võ Huỳnh Trâm, Lâm Bảo Duy, Huỳnh Xuân HiệpDOI: 10.15625/vap.2016.000102

Abstract


Hiện nay, nhờ vào các phương tiện kỹ thuật như máy ảnh, điện thoại di động, việc xác định các đối tượng sâu bệnh trên cây lúa bằng hình ảnh có thể được thực hiện khá dễ dàng. Tuy nhiên, hình ảnh sau khi chụp vẫn chỉ được xử lý bằng mắt thường để nhận diện. Kết quả có thể dẫn đến xác định nhầm đối tượng hoặc không chính xác về số lượng đối tượng trên ảnh, đặc biệt trong các hình ảnh có nhiều loại đối tượng khác nhau. Vì vậy, việc xây dựng mô hình xác định các đối tượng sâu bệnh đang là nhu cầu bức thiết, trong đó có đối tượng rầy nâu trên lúa. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một mô hình mới dùng xác định số lượng rầy nâu trưởng thành trên lúa với hướng tiếp cận là rút trích đặc trưng cục bộ bất biến từ ảnh lúa nhiễm rầy, so khớp xác định đối tượng rầy nâu trưởng thành kết hợp với kiểm tra độ tương thích của quá trình xác định đối tượng. Mô hình đã xác định được số lượng rầy nâu trưởng thành ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của lúa từ giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng đến trổ và khi lúa chín; đồng thời cũng phân biệt được rầy nâu trưởng thành với các đối tượng khác với kết quả thu được là hết sức tích cực. Kết quả này có thể làm cơ sở cho việc dự tính mật độ rầy nâu trưởng thành tấn công cây lúa, hỗ trợ cho công tác dự báo, phòng trừ dịch hại rầy nâu trên lúa.

Keywords


Rầy nâu trưởng thành, rút trích đặc trưng cục bộ bất biến, xác định đối tượng, so khớpCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn