XÁC ĐỊNH THAM SỐ QUAN TRỌNG CHO VIỆC THIẾT KẾ GEN DÙNG TRONG TÁI TỔ HỢP

Dương Thị Kim Chi, Trần Văn Lăng, Lê Mậu LongDOI: 10.15625/vap.2016.000103

Abstract


Việc sử dụng các gen tự nhiên trong quá trình sản xuất các sản phẩm tái tổ hợp dùng trong y học, dược học, hay cải tạo giống cây trồng trong nông nghiệp thường cho kết quả biểu hiện thấp. Việc thiết kế gen hay tối ưu hóa gen đã được tiến hành nghiên cứu của nhóm Hugo G Menzella năm 2011. Vào năm 2014, nhóm Agnieszka Zylicz-Stachula năm 2014 chứng minh khả năng gia tăng mức độ biểu hiện của gen mục tiêu sau khi tối ưu hóa so với gen tự nhiên ban đầu. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát các tham số ảnh hưởng đến tối ưu hóa gen từ các chương trình đang được sử dụng hiện nay như: Eugene, GeneOptimizer, VisualGeneDeveloper, OptimumGene. Đánh giá các tiêu chí tối ưu hóa của chương trình giữa gen tự nhiên và gen tối ưu hóa trên cùng bộ gen MHA5. Các kết quả thống kê được dùng để xác định các tham số quan trọng cho việc thiết kế gen dùng trong tái tổ hợp.

Keywords


Tối ưu, sinh tin họcCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn