ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG ĐỘ TIN CẬY MẠNG MANET DỰA TRÊN KỸ THUẬT PHÂN CỤM VÀ DỰ PHÒNG MẠNG

Lê Khánh Dương, Lê Quang Minh, Nguyễn Anh Chuyên, Tô Hữu NguyênDOI: 10.15625/vap.2016.00014

Abstract


Trong mạng tùy biến di động các nút có thể tự di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, việc di chuyển này làm cho cấu trúc mạng thay đổi theo thời gian thực và ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dịch vụ nói chung của toàn mạng. Việc tính toán độ tin cậy của mạng gặp rất nhiều khó khăn vì tính phi cấu trúc của mạng. Bài báo này đề xuất phương pháp tính độ tin cậy của mạng dựa trên việc phân cụm mạng nhằm giảm tính phức tạp của cấu trúc mạng trong việc tính toán và từ đó áp dụng phương án dự phòng để nâng cao độ tin cậy của mạng tùy biến di động.

Keywords


Mạng tùy biến di động, độ tin cậy, phân cụm mạng, dự phòngCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn