DỰ ĐOÁN HƯỚNG DI CHUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH TỐC ĐỘ XE QUA CAMERA QUAN SÁT

Lâm Hữu Tuấn, Huỳnh Phụng Toàn, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trần Cao ĐệDOI: 10.15625/vap.2016.00018

Abstract


Hiện nay, hệ thống giao thông đường bộ của nước ta đã được cải thiện đáng kể. Bên cạnh việc xây dựng đường sá mới, đạt chuẩn hiện đại thì việc quản lý, giám sát giao thông cũng được tăng cường. Nhiều hệ thống camera để theo dõi tình hình giao thông kết hợp với giám sát an ninh đã được lắp đặt. Đã có ngày càng nhiều ứng dụng khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát này như tính toán mật độ lưu thông, đếm lưu lượng xe, nhận dạng biển số, đo tốc độ xe. Việc xác định vận tốc của xe từ hình ảnh camera quan sát đã được nghiên cứu trước đây, thường dựa trên kết hợp các phương pháp máy học để nhận dạng xe và sử dụng thuật toán Meanshift hoặc Camshift để theo dõi đối tượng và bộ lọc Kalman để dự đoán di chuyển và vận tốc của xe. Bài báo này sẽ trình một phương pháp xác định tốc độ chuyển động của xe từ hình ảnh video với một “khung đo” được thiết lập trên một số phương pháp cơ bản của xử lý ảnh như phương pháp trừ nền để phát hiện đối tượng chuyển động, sử dụng phép toán trung bình có trọng số để dự đoán hướng di chuyển và vận tốc của đối tượng. Việc cài đặt và thử nghiệm đã cho thấy độ chính xác và tính khả thi của phương pháp này là hoàn toàn có thể đưa vào ứng dụng thực tế.

Keywords


Khung đo, tốc độ di chuyển, nhận dạng đối tượng, trung bình có trọng số, phương pháp trừ nềnCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn