GIẢI PHÁP HỖ TRỢ SINH VIÊN LẬP KẾ HOẠCH HỌC TẬP DỰA TRÊN TIẾP CẬN TẬP THÔ

Lê Đức Thắng, Trương Thị Hải, Nguyễn Thái Nghe, Huỳnh Xuân HiệpDOI: 10.15625/vap.2016.00019

Abstract


Lý thuyết tập thô (rough set theory) đã được xây dựng trên một nền tảng toán học vững chắc vì thế được ứng dụng trong khá nhiều lĩnh vực, đặc biệt là ứng dụng trong khoa học máy tính như giải quyết bài toán phân lớp (đa nhãn hoặc đơn nhãn), phân cụm và luật kết hợp. Dựa trên tiếp cận tập thô, bài viết này đề xuất một phương pháp mới trong dự đoán kết quả học tập của sinh viên nhằm hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch học tập phù hợp. Thực nghiệm trên dữ liệu thực tế để xác định các sinh viên có thuộc diện “cảnh báo” hay “không cảnh báo” đã cho thấy phương pháp này có khả năng dự đoán tốt hơn so với các phương pháp khai phá dữ liệu tiêu biểu như Cây quyết định, láng giềng lân cận và một số phương pháp sinh luật khác. Tiếp cận tập thô cũng đã cho thấy nó rất hiệu quả trong trường hợp dữ liệu mất cân bằng.

Keywords


Lý thuyết tập thô; bảng quyết định; luật quyết định; dữ liệu mất cân bằng; lựa chọn môn họcCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn