GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN TẤN CÔNG NGẬP LỤT TRÊN MẠNG MANET

Lương Thái Ngọc, Võ Thanh TúDOI: 10.15625/vap.2016.00021

Abstract


Tấn công ngập lụt cản trở quá trình khám phá tuyến và tăng hao phí truyền thông của giao thức định tuyến AODV trên mạng MANET. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất giải pháp xây dựng tác tử di động bảo mật SMA có khả năng phát hiện tấn công ngập lụt, đồng thời tích hợp SMA vào thuật toán khám phá tuyến của giao thức AODV tạo ra giao thức an ninh tên là SMA-AODV. Sử dụng NS2, chúng tôi đánh giá tác hại của tấn công ngập lụt đến giao thức AODV và hiệu quả phát hiện tấn công của giao thức an ninh SMA-AODV trong môi trường mạng có các nút di chuyển ngẫu nhiên.

Keywords


AODV, SMA-AODV, MANET, giao thức, tấn công ngập lụtCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn