GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THUẬT TOÁN MẬT MÃ KHÓA ĐỐI XỨNG TỪ CÁC HỆ MÃ LŨY THỪA VÀ MÃ OTP

Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Vĩnh Thái, Tông Minh Đức, Bùi Thế TruyềnDOI: 10.15625/vap.2016.00022

Abstract


Bài báo đề xuất giải pháp xây dựng thuật toán mật mã khóa đối xứng từ việc phát triển hệ mã sử dụng khóa 1 lần - OTP (One - time Pad) kết hợp với các hệ mã lũy thừa. Ưu điểm của thuật toán mới đề xuất là có tính an toàn và hiệu quả thực hiện cao tương tự OTP, đồng thời với việc sử dụng khóa hoàn toàn giống như các hệ mã khối được sử dụng trong thực tế: DES, AES,…

Keywords


Mật mã khóa đối xứng, thuật toán mật mã khóa đối xứng, thuật toán mật mã sử dụng khóa một lần, mật mã OTPCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn