GIẢI PHÁP TÍCH HỢP MẠNG XÃ HỘI TRONG XÂY DỰNG HỆ TRỢ GIẢNG THÔNG MINH

Huỳnh Lý Thanh Nhàn, Lê Huy Thập, Nguyễn Thái NgheDOI: 10.15625/vap.2016.00023

Abstract


Bài viết này đề xuất giải pháp dùng kỹ thuật phân rã ma trận tích hợp mạng xã hội (Social Matrix Factorization) trong xây dựng Hệ trợ giảng thông minh (Intelligent Tutoring System - ITS). Trước hết chúng tôi điểm lại các khái niệm chính trong ITS cũng như Kỹ thuật phân rã ma trận trong Hệ thống gợi ý, sau đó đề xuất mô hình dự đoán kết quả học tập của người học trong ITS. Thực nghiệm trên tập dữ liệu thu thập từ thực tế cho thấy việc tích hợp thêm mối quan hệ xã hội của người học có khả năng làm tăng độ chính xác của mô hình dự đoán trong ITS.

Keywords


Hệ thống gợi ý, hệ trợ giảng thông minh, khai phá dữ liệu giáo dục, mạng xã hội trong giáo dụcCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn