HỆ HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ CHẨN TRỊ BỆNH TRONG Y HỌC CỔ TRUYỀN

Nguyễn Đình Thuân, Lê Kim Nga, Lê Duy Đồng, Lê Văn QuậnDOI: 10.15625/vap.2016.00027

Abstract


Bài báo này trình bày phương pháp ứng dụng hệ hỗ trợ ra quyết định để chẩn đoán bệnh bằng Y học Cổ truyền dựa trên các thuật toán suy diễn. Chúng tôi đã xây dựng ứng dụng qua các bước: xây dựng cơ sở tri thức, xây dựng tập luật, áp dụng thuật toán suy diễn tiến, lùi trên cơ sở tri thức và tập các luật được chắt lọc từ các y văn, các lương y và hồ sơ bệnh án tại hội Đông y thành phố Vĩnh Long, Bệnh viện Y dược Cổ truyền Thành phố Vĩnh Long và Khoa Đông Y, Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Vĩnh Long. Hệ thống chẩn đoán này đã được các lương y và thành viên hội Đông y thành phố Vĩnh Long kiểm nghiệm và đánh giá cao.

Keywords


Hỗ trợ chẩn trị Đông y, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ suy diễn, hệ chuyên gia, khai phá dữ liệuCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn