KỸ THUẬT KIỂM THỬ HỒI QUI HIỆU QUẢ CHO PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Đức Mận, Nguyễn Thị Bảo Trang, Nguyễn Thị Anh ĐàoDOI: 10.15625/vap.2016.00032

Abstract


Kiểm thử hồi qui của các ứng dụng di động là một loại thử nghiệm nhằm kiểm tra xem các hành động như cải tiến, các bản vá lỗi hoặc thay đổi cấu hình đã không mang lại hồi qui mới, hoặc lỗi, trong cả chức năng và phi chức năng của một hệ thống ứng dụng di động. Trong quá trình cải tiến ứng dụng di động của các nhà phát triển, các lỗi mới sẽ phát sinh trong miền chức năng và phi chức năng của hệ thống. Kiểm thử hồi qui được sử dụng để đảm bảo rằng chất lượng của ứng dụng di động vẫn được đảm bảo sau khi có bất kỳ thay đổi trong môi trường phần mềm. Tuy nhiên, kiểm thử hồi qui được cho là tốn kém thời gian và chi phí nhưng không được phép bỏ qua hoạt động kiểm thử này. Do đó, vấn đề lựa chọn các bộ kiểm thử (test suite), lựa chọn ca kiểm thử (test-cases), xác định mức độ ưu tiên lựa chọn ca kiểm thử và tự động hóa kỹ thuật lựa chọn ca kiểm thử được xem là các giải pháp nâng cao hiệu quả của kiểm thử hồi qui. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một kỹ thuật kết hợp lựa chọn ca kiểm thử, xác định mức độ ưu tiên và tối thiểu hóa số lượng ca kiểm thử bao phủ được mã nguồn sửa đổi của chương trình. Kỹ thuật xác lập ưu tiên và giảm thiểu ca kiểm thử được đề xuất trong nghiên cứu này cùng với qui trình thực hiện kiểm thử hồi qui cho ứng dụng di động trong môi trường phát triển linh hoạt mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kiểm thử hồi qui về mặt chi phí và thời gian.

Keywords


Kiểm thử hồi qui, bao phủ mã nguồn, tối ưu bộ kiểm thử, ứng dụng di độngCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn