KỸ THUẬT PHÂN ĐOẠN CHÙM TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Mai Hoàng Thiên, Đặng Thanh ChươngDOI: 10.15625/vap.2016.00033

Abstract


Bài toán tắc nghẽn trong mạng chuyển mạch chùm quang (Optical Burst Switching - OBS) được xem là bài toán quan trọng cần giải quyết. Trong mạng OBS, tắc nghẽn chùm có thể xuất hiện khi hai chùm dữ liệu từ hai cổng vào khác nhau cố gắng đi ra trên cùng một cổng ra, trên cùng kênh bước sóng và cùng thời điểm. Các giải pháp xử lý tắc nghẽn hiện nay bao gồm thực hiện chuyển đổi bước sóng, sử dụng đường trễ quang (Fiber Delay Line - FDL) để làm trễ hay định tuyến lệch hướng. Bài viết này nhằm phân tích một số kỹ thuật phân đoạn chùm kết hợp với lập lịch và đường trễ quang FDL. Kết quả của bài viết được đánh giá thông qua gói mô phỏng OBS0.9a trên phần mềm mô phỏng NS2-OBS.

Keywords


Mạng chuyển mạch chùm quang, phân đoạn chùm, phần mềm mô phỏng NS2-OBSCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn