MÔ HÌNH DỰ BÁO CÁC CHỈ SỐ GIÁ PHỤC VỤ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TRUNG HẠN Ở VIỆT NAM

Đỗ Văn ThànhDOI: 10.15625/vap.2016.00036

Abstract


Bài báo này sẽ chỉ rõ những chỉ số giá cần được dự báo nhằm phục vụ lập kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm ở Việt Nam, đề xuất khung lý thuyết của mô hình dự báo các chỉ số giá và giới thiệu mô hình dự báo được xây dựng theo khung lý thuyết này dựa trên số liệu thống kê thực tế của nền kinh tế Việt Nam và kết quả dự báo bằng việc sử dụng mô hình này cho giai đoạn 2016-2020.

Keywords


Mô hình dự báo, dự báo các chỉ số giá; chỉ số CPI, chỉ số giảm phát GDP, chỉ số giá đầu tưCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn