MÔ HÌNH HÓA MẶT CONG THAM SỐ BẬC THẤP TỪ LƯỚI TAM GIÁC DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP DỊCH CHUYỂN HÌNH HỌC CỤC BỘ

Lê Thị Thu Nga, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Thanh ThủyDOI: 10.15625/vap.2016.00038

Abstract


Tái tạo mặt cong tham số từ lưới tam giác, đặc biệt là mặt cong tham số bậc thấp, có ý nghĩa quan trọng và mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực tái tạo ngược, thực tại ảo và hỗ trợ thiết kế. Bài báo này đề xuất một phương pháp mới nhằm tái tạo các mặt cong trên miền tham số tam giác có bậc thấp (cụ thể là các mặt Bézier, B-patch và B-spline) dựa trên phương pháp dịch chuyển hình học cục bộ và lược đồ tái hợp mảnh. Bằng cách sử dụng lược đồ tái hợp mảnh nhằm thô hóa lưới điều khiển của mặt cong và điều chỉnh cục bộ các điểm điều khiển thông qua mỗi bước dịch chuyển hình học, các mặt cong được tái tạo xấp xỉ với hầu hết các điểm dữ liệu của lưới tam giác ban đầu mà không cần phải giải các hệ phương trình tuyến tính phức tạp. Độ chính xác của mặt cong tham số tái tạo đạt được bằng cách điều chỉnh vị trí các điểm điều khiển và đám mây nút trong mỗi bước lặp. Các kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất đơn giản, mềm dẻo, hiệu quả và có thể áp dụng được với lưới tam giác có hình dạng bất kỳ.

Keywords


Mặt cong tham số, lưới tam giác, dịch chuyển hình học, tái hợp mảnh, tái tạo mặt congCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn