MÔ HÌNH HÓA VÀ MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỨU HỎA TRONG CÁC TÒA NHÀ CÔNG CỘNG

Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Tường VinhDOI: 10.15625/vap.2016.00039

Abstract


Hỏa hoạn, đặc biệt là hỏa hoạn trong các tòa nhà công cộng, đã gây nhiều thiệt hại to lớn về người và của, không những chỉ riêng ở Việt Nam mà còn trên phạm vi thế giới. Các chuyên gia phòng cháy chữa cháy đã đề xuất nhiều chiến lược, nhiều kỹ thuật, và nhiều phương án thoát hiểm phù hợp với từng tòa nhà, từng đám đông công cộng, từng hoàn cảnh thực tế tại hiện trường. Tuy nhiên, việc xây dựng các kịch bản thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các giải pháp, các chiến lược, các kỹ thuật này trên thực tế là rất khó thực hiện và tốn kém. Do đó, việc mô hình hóa và mô phỏng hoạt động cứu hộ cứu hỏa là một giải pháp hợp lí, khả thi và không tốn kém để thử nghiệm và đánh giá các đề xuất của các chuyên gia. Bài báo này trình bày một mô hình dựa trên hệ đa tác tử để mô hình hóa và mô phỏng các hoạt động cứu hộ khi xảy ra sự cố cháy trong các tòa nhà công cộng. Hệ thống được cài đặt và thử nghiệm trên nền tảng hỗ trợ mô hình hóa và mô phỏng dựa trên hệ đa tác tử GAMA.

Keywords


Mô hình hóa hệ thống, mô phỏng hệ thống, cứu hộ cứu hỏa, hệ đa tác tử, GAMACopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn