MÔ HÌNH PHÂN TÁN CHO THUẬT GIẢI XÁC ĐỊNH ĐỈNH CÓ SỨC ẢNH HƯỞNG LỚN NHẤT TRONG ĐỒ THỊ MẠNG XÃ HỘI

Nguyễn Hồ Duy Tri, Ngô Thanh HùngDOI: 10.15625/vap.2016.00040

Abstract


Vấn đề xác định key player trong các mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới. Trong một nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã đề xuất một phương pháp mới để xác định key player dựa vào tổng sức ảnh hưởng của mỗi đỉnh tới tất cả các đỉnh còn lại. Tuy nhiên việc cài đặt thuật toán trên các nền tảng tuần tự hoặc đa luồng không thể áp dụng được với các mạng xã hội có từ hàng trăm, hàng ngàn node trở lên, trong khi các mạng xã hội thông thường có số lượng node là lớn hơn rất nhiều. Chính vì vậy chúng tôi xây dựng và trình bày trong bài báo này một thuật toán xác định key player trên nền tảng phân tán. Thuật toán đã được cài đặt trên Spark. Bài báo cũng trình bày hiệu quả của thuật toán phân tán so với thuật toán tuần tự qua một số thử nghiệm.

Keywords


Scalable algorithm, Spark, key player, the most influence node, social networkCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn