MỘT HƯỚNG TIẾP CẬN LAI GHÉP PHÂN LỚP MỐI QUAN HỆ GIỮA BỆNH VÀ THỜI GIAN VIẾT TÀI LIỆU LÂM SÀNG

Huỳnh Hữu Nghĩa, Vũ Sơn Lâm, Hồ Bảo QuốcDOI: 10.15625/vap.2016.00046

Abstract


Khi nghiên cứu tài liệu lâm sàng, các bác sĩ, các nhà nghiên cứu hay những người chăm sóc bệnh nhân muốn biết một bệnh/rối loạn xảy ra vào điểm nào (quá khứ, hiện tại, tương lai hoặc kéo dài từ quá khứ đến hiện tại,…) so với thời điểm tài liệu được viết. Những thông tin về thời gian này rất hữu ích trong việc xây dựng phác đồ điều trị cho bệnh nhân, xây dựng hệ thống hỏi đáp, tóm tắt tài liệu. Bài báo đề xuất một hướng tiếp cận lai ghép giữa luật và máy học để phân lớp mối quan hệ giữa bệnh/rối loạn và thời gian viết tài liệu lâm sàng, kết quả hướng tiếp cận đạt được độ chính xác (accuracy) là 0.5194 cao hơn hệ thống được xếp hạng nhất (0.328) trong ShARe/CLEF eHealth Evaluation Lab 2014.

Keywords


Rút trích thông tin lâm sàng; Rút trích mối quan hệ thời gian; Xử lý ngôn ngữ tự nhiênCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn