MỘT KỸ THUẬT PHÁT HIỆN BÓNG ĐỐI TƯỢNG KẾT HỢP YẾU TỐ THỜI GIAN

Đỗ Năng Toàn, Trịnh Hiền Anh, Hà Mạnh Toàn, Ngô Đức Vĩnh, Đặng Vũ TuânDOI: 10.15625/vap.2016.00048

Abstract


Trong các hệ thống camera giám sát, đặc biệt là hệ thống giám sát giao thông, bài toán phát hiện bóng đối tượng giúp giảm thiểu sự nhập nhằng, kết dính giữa các đối tượng, nhằm làm tăng độ chính xác trong phát hiện hành vi vi phạm của đối tượng tham gia giao thông. Bài báo này đề cập đến việc sử dụng yếu tố thời gian nhằm kết hợp hướng nguồn sáng trong việc phát hiện bóng đối tượng. Kỹ thuật đã được cài đặt thử nghiệm và tỏ ra hiệu quả đối với việc giám sát trên các tuyến đường xác định trước và không có sự che khuất.

Keywords


shadow detection, surveillance…Copyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn