MỘT PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG LƯỢC ĐỒ CHỮ KÝ SỐ DỰA TRÊN BÀI TOÁN LOGARIT RỜI RẠC

Lưu Hồng Dũng, Nguyễn Đức Thụy, Lê Đình Sơn, Nguyễn Thị Thu ThủyDOI: 10.15625/vap.2016.00055

Abstract


Bài báo đề xuất một phương pháp xây dựng lược đồ chữ ký số dựa trên tính khó của bài toán logarit rời rạc. Từ phương pháp được đề xuất có thể triển khai ra các lược đồ chữ ký khác nhau để lựa chọn phù hợp cho các ứng dụng trong thực tế.

Keywords


Chữ ký số, lược đồ chữ ký số, thuật toán chữ ký số, bài toán logarit rời rạcCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn