MỘT THUẬT TOÁN ĐỊNH TUYẾN XUYÊN LỚP ĐẢM BẢO QoT TRONG MẠNG MANET

Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú, Nguyễn Văn TamDOI: 10.15625/vap.2016.00058

Abstract


Trong trường hợp mạng MANET có vùng diện tích rộng và mật độ nút cao, ảnh hưởng của các hiệu ứng vật lý xảy ra trên các lộ trình truyền dữ liệu đến chất lượng tín hiệu truyền dẫn là rất nghiêm trọng, làm suy giảm hiệu năng mạng. Bài báo tập trung nghiên cứu các thuật toán định tuyến dưới điều kiện ràng buộc ảnh hưởng của các hiệu ứng vật lý xảy ra trên đường truyền. Từ đó, chúng tôi cải tiến thuật toán DSR sử dụng kỹ thuật định tuyến xuyên lớp kết hợp với agent tĩnh nhằm giảm xác suất nghẽn mạng, giảm thiểu số gói tin điều khiển. Các hiệu ứng vật lý được xem xét bao gồm nhiễu tích lũy trên đường truyền, suy hao công suất tín hiệu qua môi trường truyền dẫn.

Keywords


MANET, Định tuyến xuyên lớp, định tuyến ràng buộc SNR, agent tĩnhCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn