MỘT TIẾP CẬN ĐA QUAN HỆ CHO HỆ THỐNG GỢI Ý

Nguyễn Thái Nghe, Mai Nhựt Tự, Nguyễn Hữu HòaDOI: 10.15625/vap.2016.00060

Abstract


Kỹ thuật phân rã ma trận (matrix factorization - MF) là một kỹ thuật được sử dụng phổ biến trong hệ thống gợi ý (Recommender Systems – RS). Hiện nay đã có rất nhiều thuật toán biến thể và hướng tiếp cận được phát triển dựa trên kỹ thuật này, như Biased matrix factorization, Non-negative matrix factorization, phân rã ma trận đa quan hệ (multi-relational matrix factorization - MRMF),... Bài viết này đề xuất một hướng tiếp cận đa quan hệ khác cho hệ thống gợi ý, từ đó xây dựng thuật toán cho hướng tiếp cận đã đề xuất. Thực nghiệm trên các tập dữ liệu chuẩn trong lĩnh vực gợi ý dùng độ đo RMSE (Root Mean Squared Error) cho thấy hướng tiếp cận đã đề xuất cho kết quả rất khả quan.

Keywords


Phân rã ma trận; phân rã ma trận đa quan hệ; hệ thống gợi ýCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn