NGHIÊN CỨU VỀ CÁC CƠ CHẾ RAID VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP LƯU TRỮ DỮ LIỆU AN TOÀN TRÊN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY

Lê Quang Minh, Nguyễn Anh Chuyên, Lê Khánh Dương, Phan Huy Anh, Trịnh Thị ThuDOI: 10.15625/vap.2016.00063

Abstract


Công nghệ điện toán đám mây hiện đang phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong việc triển khai các dịch vụ mạng và lưu trữ dữ liệu. Người dùng được hưởng lợi từ các dịch vụ lưu trữ dữ liệu trực tuyến khi đăng ký các tài khoản miễn phí, dữ liệu được lưu trên Cloud và có cơ chế đồng bộ rất tiện lợi, trên nhiều nền tảng, thiết bị. Tuy nhiên, việc bảo vệ cho dữ liệu quan trọng này không bị mất mát khi dịch vụ lưu trữ xảy ra lỗi, hay tránh bị xâm phạm một cách bất hợp pháp là điều ngoài tầm kiểm soát của người dùng. Trong bài báo này, nhóm nghiên cứu đề xuất một giải pháp lưu trữ an toàn cho dữ liệu người dùng dựa trên cơ chế RAID, nhằm khắc phục các nguy cơ ở trên, đồng thời vẫn có thể sử dụng các tài khoản lưu trữ từ những dịch vụ miễn phí.

Keywords


Độ tin cậy, điện toán đám mây, lưu trữ RAID, Cloud-RAID, RBCSCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn