PHÂN LOẠI NHẠC THEO THỂ LOẠI DÙNG PHÉP BIẾN ĐỔI WAVELET RỜI RẠC

Phan Anh Cang, Phan Thượng CangDOI: 10.15625/vap.2016.00064

Abstract


Cùng với sự bùng nổ về công nghệ thông tin và sự gia tăng nhu cầu sưu tập nhạc số của mỗi cá nhân hay tổ chức, việc phân loại các bản nhạc để dễ dàng quản lý là một nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, do việc sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau nên việc phân loại chỉ dựa trên thông tin ghi trên tập tin lưu trữ còn gặp nhiều hạn chế. Với một số lượng đồ sộ các bản nhạc thì việc phân loại các bản nhạc là một thách thức đối với người nghe nhạc và các hệ thống lưu trữ âm nhạc. Điều này làm cho nhu cầu xây dựng hệ thống phân loại nhạc tự động trở nên cần thiết. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một hệ thống phân loại nhạc theo thể loại sử dụng các phương pháp rút trích tập các đặc trưng của tín hiệu audio bao gồm âm sắc (timbral texture), nhịp điệu (rhythmic content) và cao độ (pitch) phục vụ cho việc phân loại nhạc tự động theo thể loại. Trong đó, phép biến đổi wavelet rời rạc để phân tích tín hiệu audio thành các băng tần con dùng cho việc xác định các đặc trưng về nhịp điệu. Nghiên cứu của chúng tôi thực hiện minh hoạ trên bốn thể loại Classical, Rock, Jazz và Pop. Nghiên cứu này có thể áp dụng mở rộng đối với các thể loại nhạc khác hoặc xây dựng các hệ thống truy vấn thông tin nhạc dựa vào nội dung, kiểm tra việc sao chép bản quyền nhạc,....

Keywords


Phân loại nhạc, wavelet rời rạc, tín hiệu âm nhạc, rút trích đặc trưng tín hiệu audioCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn