PHÂN MẢNH VÀ ĐỊNH VỊ DỮ LIỆU PHÂN TÁN BẰNG TÁC TỬ DI ĐỘNG

Trần Đình Toàn, Nguyễn Mậu HânDOI: 10.15625/vap.2016.00067

Abstract


Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu giải pháp phân mảnh dữ liệu và định vị dữ liệu sử dụng tác tử di động trong hệ CSDL phân tán, việc sử dụng tác tử di động nhằm làm tăng tính chủ động, linh hoạt và khả năng phản ứng lại sự thay đổi của hệ thống. Chúng tôi tập trung vào phân mảnh và cấp phát dữ liệu với mục đích cấp phát dữ liệu tối ưu, từ đó, nhằm làm giảm chi phí truyền dữ liệu, nâng cao hiệu suất của hệ thống.

Keywords


Distributed database, fragmentation, allocation, mobile agents, optimizationCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn