PHÂN TÍCH DÁNG ĐI DỰA TRÊN THÔNG TIN ĐỘ SÂU

Hồ Viết Hà, Trần Anh Vũ, Ngô Văn Sỹ, Huỳnh Hữu Hưng, Đặng Văn HùngDOI: 10.15625/vap.2016.00068

Abstract


Ngày nay, các nghiên cứu trong lĩnh vực thị giác máy tính hỗ trợ rất nhiều cho công tác y tế, đặc biệt là các nghiên cứu phân tích dáng đi giúp quan sát bệnh nhân và có thể phát hiện sớm một số bệnh tật. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất giải pháp nhận dạng hành vi té ngã thông qua ảnh chiều sâu thu nhận được từ thiết bị Kinect do Microsoft sản xuất. Quá trình xử lý bao gồm các bước: (1) thu nhận các đặc trưng về khung xương và đường biên cơ thể thông qua việc sử dụng Kinect; (2) tính toán các thông số đặc trưng gồm vị trí khớp và tốc độ khớp; (3) so sánh các giá trị thông số đặc trưng đó với các giá trị ngưỡng, nếu các đặc trưng đó vượt quá ngưỡng và không tiếp tục có sự biến động lớn, hành vi té ngã được giả định rằng đã xảy ra. Kết quả thực nghiệm trong môi trường thực tế và bộ cơ sở dữ liệu MOCAP về khung xương cho thấy giải pháp đề xuất mang lại hiệu quả hứa hẹn.

Keywords


Dáng đi, té ngã, độ sâu, KinectCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn