SINH TỰ ĐỘNG TRIGGER TRÊN NGÔN NGỮ T-SQL HỖ TRỢ ANCHOR MODELING TRONG SQL SERVER

Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân Hiệp, Trần Đăng Hưng, Hoàng Ngọc Hiển, Nguyễn Văn VươngDOI: 10.15625/vap.2016.00080

Abstract


Phương pháp thao tác dữ liệu (INSERT, UPDATE, DELETE) truyền thống chỉ cho phép truy cập dữ liệu ở thời điểm hiện tại. Anchor Modeling cho phép truy cập đến dữ liệu toàn cảnh ở bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ thông qua các khung nhìn và các hàm do người dùng định nghĩa. Các khung nhìn và hàm này sử dụng các truy vấn SELECT bao gồm phép nối ngoài và hàm gộp MAX. Về ý tưởng, khung nhìn chỉ mục hoá của SQL Server có thể hỗ trợ để cải thiện hiệu năng. Tuy nhiên, SQL Server không hỗ trợ khung nhìn chỉ mục hoá với phép nối ngoài và hàm MAX. Công trình này đề xuất nghiên cứu can thiệp mã nguồn của Anchor Modeling để (1) sinh các bảng dữ liệu chứa kết quả thực thi các khung nhìn cuối và các hàm; (2) sinh tự động các trigger trong ngôn ngữ T-SQL thực hiện cập nhật gia tăng đồng bộ kết quả được chứa trong các bảng đó. Khi đó, người dùng có thể đọc dữ liệu ở một thời điểm trong quá khứ hoặc hiện tại từ các bảng thay vì thực thi các khung nhìn và hàm. Kết quả thử nghiệm theo nhiều kịch bản khác nhau cho thấy cách tiếp cận của nghiên cứu này mang lại hiệu quả cao.

Keywords


Anchor modeling; can thiệp mã nguồn; dữ liệu trong quá khứ; sinh tự động trigger; T-SQLCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn