THIẾT KẾ HỆ HỖ TRỢ GIẢI TOÁN ĐẠI SỐ VÉCTƠ DỰA TRÊN MÔ HÌNH TRI THỨC TOÁN TỬ

Nguyễn Đình Hiển, Phạm Thi Vương, Đỗ Văn NhơnDOI: 10.15625/vap.2016.00088

Abstract


Xây dựng các hệ thống thông minh ứng dụng trong giáo dục về Toán học và Khoa học công nghệ là một trong những thách thức lớn của biểu diễn tri thức hiện nay. Các hệ thống này phải thể hiện sự tư duy của con người trong quá trình giải quyết các vấn đề cũng như tương tác, hỗ trợ đối với người học. Trong tri thức toán học, kiến thức Đại số véctơ ở chương trình lớp 10 là một trong những tri thức khó đối với học sinh cấp Trung học phổ thông. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ cải tiến mô hình tri thức toán tử, Ops-model, về mặt cấu trúc các khái niệm trong mô hình,và phân loại các luật của miền tri thức gồm các luật dẫn và các luật phương trình, từ đó thuật giải giải quyết các bài toán trên mô hình cũng được nghiên cứu cải tiến, nâng cao hiệu quả bằng cách áp dụng các luật heuristic, do đó quá trình suy diễn tìm lời giải cũng mô phỏng được quá trình tư duy của con người trong việc giải toán. Mô hình Ops-model cải tiến này được ứng dụng để xây dựng cơ sở tri thức cho miền kiến thức Đại số véctơ và xây dựng một hệ thống hỗ trợ giải tự động một số dạng toán trong miền tri thức này. Lời giải của chương trình cho các bài toán tương tự như cách giải của người, rõ ràng, từng bước.

Keywords


Tri thức toán tử; hệ giải bài toán thông minh; biểu diễn tri thức; suy diễn tự độngCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn