ỨNG DỤNG LÔGIC MỜ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG THÔNG MINH

Hoàng Thị Thanh Hà, Kiều Anh Tuấn, Lê Văn LâmDOI: 10.15625/vap.2016.00097

Abstract


Hầu hết các hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở nước ta hiện nay hoạt động dựa trên nguyên tắc định thời, với chu kỳ đóng mở đèn xanh-đỏ được thiết lập cố định tại các nút giao cắt. Điều này tỏ ra kém hiệu quả khi số lượng các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường thường không đều nhau. Lượng xe trên tuyến đường có lưu lượng cao sẽ tích lũy theo thời gian, là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng tắc nghẽn ngày càng trầm trọng. Nghiên cứu và phát triển hệ thống điều khiển tín hiệu đèn giao thông thông minh để có thể tự động điều khiển thời gian đèn xanh - đỏ linh hoạt dựa vào lưu lượng giao thông của từng tuyến đường theo thời gian thực là mục tiêu của bài báo. Chúng tôi đã xây dựng mô hình đa tác tử điều khiển tín hiệu đèn giao thông thông minh phân tán tại các nút giao cắt. Mô hình sử dụng thuật toán lôgic mờ để thay đổi linh hoạt khoảng thời gian đèn xanh/ đỏ một cách tối ưu, hạn chế thời gian chờ cho các phương tiện. Mô hình đã được cài đặt trên nền tảng Jade và tích hợp với platform mô phỏng hệ thống giao thông Sumo để có thể đánh giá mô hình so sánh với phương pháp truyền thống là chu kỳ đèn được thiết lập trước.

Keywords


Đa tác tử, đèn giao thông thông minh, lôgic mờ, mô hình hóa và mô phỏngCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn