THIẾT KẾ HÀM BIẾN ĐỔI ĐỘ XÁM DẠNG CHỮ S TĂNG CƯỜNG ĐỘ TƯƠNG PHẢN ẢNH SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ

Nguyễn Văn Quyền, Trần Thái Sơn, Nguyễn Tân ÂnDOI: 10.15625/vap.2017.000104

Abstract


Nâng cao độ tương phản ảnh có hai phương pháp chính (1) phương pháp gián tiếp và (2) phương pháp trực tiếp. Trong khi các phương pháp gián tiếp chỉ biến đổi histogram mà không sử dụng bất kỳ một độ đo tương phản nào, các kỹ thuật này cũng chỉ tác động lên toàn ảnh chứ không tác động lên từng điểm ảnh thì các phương pháp trực tiếp thiết lập các điều kiện của phép đo độ tương phản và tác động trực tiếp lên từng điểm ảnh. Theo hướng trực tiếp, Cheng và cộng sự đã sử dụng logic mờ đưa ra quy trình và thuật toán tăng độ đo tương phản tại từng điểm ảnh. Những tiếp cận sử dụng logic mờ để nâng cao độ tương phản ảnh nói chung đều dẫn đến thiết kế một hàm biến đổi mức xám dạng chữ S. Tuy nhiên, logic mờ rất khó tạo ra hàm biến đổi mức xám dạng chữ S. Phương pháp của Cheng tạo ra hàm biến đổi mức xám dạng chữ S nhưng không đối xứng, điều này có thể dẫn đến giá trị mức xám sau biến đổi nằm ngoài miền giá trị của độ xám. Trong bài báo này chúng tôi trình bày một phương pháp xây dựng hàm biến đổi giá trị mức xám có dạng chữ S tăng cường độ tương phản ảnh theo hướng tiếp cận trực tiếp dựa trên Đại số gia tử.

Keywords


Nâng cao độ tương phản ảnh trực tiếp, S-function, Toán tử tăng cường mờ, Phân cụm mờ, Đại số gia tử, Histogram mờ, Ảnh đa kênhCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn