THIẾT KẾ HỆ MỜ TỐI ƯU BẰNG CÁCH KẾT HỢP PHƯƠNG PHÁP TẠO LUẬT CỦA WANG-MENDEL VỚI PSO

Phan Anh Phong, Võ Duy ThanhDOI: 10.15625/vap.2017.000105

Abstract


Bài báo đề xuất một phương pháp xây dựng hệ mờ tối ưu bằng cách kết hợp phương pháp one-pass của Wang-Mendel và thuật toán PSO. Phương pháp one-pass được sử dụng để tạo cơ sở luật, còn thuật toán PSO được dùng để tối ưu các tham số cho các tập mờ. Thử nghiệm phương pháp đề nghị cho bài toán dự báo thời gian sống của bệnh nhân viêm tủy cho kết quả tin cậy và ổn định.

Keywords


Phương pháp thiết kế hệ mờ, Thuật toán tối ưu bầy đàn, Hệ logic mờ, Ứng dụng hệ mờ trong y tếCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn