THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY GIA CÔNG LASER ĐA NĂNG

Đào Duy Liêm, Nguyễn Lê Anh Hạ, Nguyễn Quốc NguyênDOI: 10.15625/vap.2017.000107

Abstract


Bài báo này trình bày về việc thiết kế và thi công máy gia công Laser đa chức năng: cắt, khắc lên nhiều loại vật liệu, khắc vật thể tròn, mô phỏng chữ viết tay, vẽ tranh. Máy sử dụng bộ vi điều khiển Arduino nano, động cơ bước truyền động đai răng, công suất bóng Laser bán dẫn 2W. Cả hệ thống được điều khiển thông qua phần mềm máy tính. Kết quả thực nghiệm cho thấy, máy hoạt động khá chính xác với độ sai lệch < 0.1mm, máy có thể làm việc ổn định trong thời gian dài đồng thời chi phí hoàn thiện khá thấp (khoảng 5 triệu đồng) từ đó dễ dàng tiếp cận với người dùng phổ thông.

Keywords


Arduino, CNC, GRBL, LaserCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn