ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THỦY VÂN ĐỂ BẢO VỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐIỂM HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chung Nam Phong, Trần Cao ĐệDOI: 10.15625/vap.2017.000113

Abstract


Ngày nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lí ở các trường đại học, cao đẳng và các cấp học khác là rất phổ biến và đã chứng tỏ được hiệu quả tích cực. Một trong những cơ sở dữ liệu quan trọng trong các nhà trường là cơ sở dữ liệu lưu trữ kết quả học tập dạng điểm số, được quản lí, truy cập thông qua phần mềm quản lí của nhà trường. Có thể thấy rằng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu phải được xây dựng cho phép nhiều người dùng, tức là nhiều giảng viên, cán bộ liên quan có thể truy cập, cập nhật. Chức năng bảo vệ cơ sở dữ liệu được xây dựng trong phần mềm và hệ quản trị cơ sở dữ liệu bằng cơ chế phân quyền, đăng nhập, ghi nhật kí (log) cập nhật. Tuy nhiên, phần mềm quản lí và quyền truy cập hệ thống thường được giao cho bên thứ 3, tức là người phát triển phần mềm với sự quản lí chưa thật chặt chẽ. Từ đó dẫn đến nguy cơ sẽ có những truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Vấn đề đặt ra là làm sao có thể phát hiện được các sửa đổi không hợp lệ, tức là sửa đổi không thông qua phần mềm quản lí? Làm sao một giảng viên hay cán bộ có thể xác nhận được điểm số đó là nguyên gốc như mình đã nhập vào từ nhiều năm trước và chưa hề bị sửa đổi một cách không hợp lệ?
Kỹ thuật thủy vân (watermarking) từ lâu nghiên cứu và có thể áp dụng để xác thực nguồn gốc, bảo vệ bản quyền các file ảnh. Kỹ thuật này kết hợp giữa việc mã hóa và giấu tin với mục đích bảo vệ bản quyền và toàn vẹn đối với sơ sở dữ liệu. Trong bài viết này chúng tôi trình bày các nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận thủy vân để bảo vệ cơ sở dữ liệu quan hệ như điểm số nhằm để bảo vệ tốt hơn cơ sở dữ liệu điểm trong các nhà trường.

Keywords


Điểm số, thuộc tính số, thủy vân, cơ sở dữ liệuCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn