VỀ MỘT THUẬT TOÁN MÃ HOÁ KHÓA ĐỐI XỨNG CẢI TIẾN

Nguyễn Đức Toàn, Bùi Thế Hồng, Nguyễn Văn TảoDOI: 10.15625/vap.2017.000114

Abstract


Bài báo này đề xuất một thuật toán mã hoá khóa đối xứng cải tiến, trong đó chỉ sử dụng ba phép toán cơ bản, đó là phép cộng modulo, phép dịch vòng bit và phép cộng bit loại trừ XOR. Khác với các thuật toán mã hoá khối đã có trước đây, trong thuật thuật toán này, độ dài của khối bản rõ, độ dài của khóa bí mật và số vòng lặp mã hoá có thể thay đổi, còn độ dài của bản mã lại dài gấp đôi độ dài của bản rõ. Một điểm đặc biệt nữa của thuật toán là sử dụng một phép dịch vòng không được định trước mà hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu cần mã hoá. Phép toán này giúp tăng thêm độ mật của thuật toán. Quy trình tạo khóa và các lược đồ mã hoá và giải mã chạy nhanh vì chỉ phải thực hiện các phép toán đơn giản.

Keywords


Mật mã khóa đối xứng, phép quay phụ thuộc dữ liệu, mã hoá khốiCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn