XÂY DỰNG VÀ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG PHẦN MỀM DỰA TRÊN KỸ THUẬT BIẾN ĐỔI BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THÀNH QUEUEING PETRI NETS

Vũ Văn Đốc, Nguyễn Trọng Bách, Huỳnh Quyết ThắngDOI: 10.15625/vap.2017.000117

Abstract


Đánh giá hiệu năng phần mềm là một trong những vấn đề được quan tâm. Một trong các hướng tiếp cận giải quyết vấn đề này là thông qua mô hình hóa và mô phỏng. Ngôn ngữ đặc tả Unified Modeling Language (UML) và Queueing Petri Net (QPN) có rất nhiều lợi thế trong việc đánh giá các thông số hiệu năng của phần mềm. Vì vậy, chuyển đổi từ UML sang mô hình QPN được xem là một trong những cách hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề đánh giá hiệu năng phần mềm. Tuy nhiên, sự chuyển đổi này cũng có rất nhiều khó khăn do sự khác biệt giữa ngữ nghĩa của hai mô hình. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng mô hình trung gian bao gồm các mô đun được trừu tượng từ các yếu tố trong UML và QPN theo chức năng và cấu trúc. Sự chuyển đổi bao gồm ba bước: mở rộng mô hình UML sang mô hình XMI, chuyển đổi chúng sang dạng XML của QPN, hiện tại mới thử nghiệm với biểu đồ trình tự. Các mô hình QPN được chuyển đổi có thể hoạt động chính xác và cung cấp cơ sở để đánh giá hiệu năng phần mềm dựa vào công cụ QPME (Queueing Petri net Modeling Environment).

Keywords


Đánh giá hiệu năng phần mềm, Queueing Petri Nets, Unified Modeling LanguageCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn