ĐẢM BẢO SỰ TOÀN VẸN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ CÓ CÁC THUỘC TÍNH VĂN BẢN BẰNG LƯỢC ĐỒ THỦY VÂN

Lưu Thị Bích Hương, Bùi Thế HồngDOI: 10.15625/vap.2017.00013

Abstract


Bài báo đưa ra một lược đồ thủy vân cải tiến đảm bảo sự toàn vẹn cho cơ sở dữ liệu quan hệ có các thuộc tính văn bản. Mọi thay đổi trên quan hệ bất kỳ của lược đồ quan hệ đều ảnh hưởng đến ký tự thủy vân được sinh ra, điều này có nghĩa có thể phát hiện được sự thay đổi trên cả các quan hệ không nhúng thủy vân.

Keywords


thủy vân; thuộc tính văn bản; toàn vẹnCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn