GIẢI PHÁP CẢI TIẾN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRUYỀN VIDEO TRÊN MÔI TRƯỜNG WIRELESS LAN

Đỗ Tuấn Hạnh, Đặng Văn Chuyết, Vũ Đình HoàDOI: 10.15625/vap.2017.00025

Abstract


Sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị di động và ứng dụng truyền video trong môi trường mạng không dây đang đặt ra những thách thức lớn. Yêu cầu về chất lượng dịch vụ đòi hỏi nhu cầu lớn về băng thông và giảm thiểu các ảnh hưởng đến hiệu năng và chất lượng của video khi truyền tải qua môi trường mạng không dây, đặc biệt các thiết bị di động hạn chế băng thông thu và nhận dữ liệu. Bài báo này đưa ra giải pháp cải tiến hàng đợi tích cực Blue nhằm nâng cao chất lượng truyền video trên môi trường mạng Wireless LAN. Sử dụng mô phỏng trên nền tảng NS-2 để đánh giá chất lượng truyền phát video trên môi trường mạng Wireless LAN khi sử dụng hàng đợi tích cực Blue và hàng đợi cải tiến. Thông qua mô phỏng nhằm đánh giá hàng đợi WLBlue mà chúng tôi đề xuất đã cải thiện đáng kể hiệu năng và chất lượng truyền tải video trên mạng Wireless LAN so với hàng đợi Blue.

Keywords


Chất lượng truyền video, quản lý hàng đợi, Blue, Wireless LANCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn