GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI VĂN BẢN TIẾNG Ê ĐÊ DÙNG PHÔNG CHỮ RIÊNG SANG UNICODE

Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy KhánhDOI: 10.15625/vap.2017.00026

Abstract


Trong soạn thảo văn bản việc sử dụng nhiều bảng mã khác nhau trong cùng một nước là một trở ngại lớn trong việc phát triển các hệ thống thông tin lớn. Giải pháp toàn vẹn nhất cho sự không tương thích giữa các bảng mã, đó là sử dụng Unicode. Unicode không chỉ giải quyết về mặt kĩ thuật hiển thị phông chữ mà còn tạo tiền đề cho sự phát triển kĩ thuật xử lý ngôn ngữ trên máy tính, xây dựng các giải pháp tự động sửa lỗi chính tả và ngữ pháp trên máy tính và là xu hướng tất yếu trong sự phát triển của internet hiện nay... Việc sử dụng Unicode là giải pháp quốc tế cho mọi ngôn ngữ trên thế giới trong việc trao đổi và sử dụng thông tin. Các văn bản, tài liệu tiếng Ê Đê hiện nay chủ yếu vẫn dùng bộ phông chữ TayNguyenKey. Vì vậy, nếu trên máy tính không có bộ phông chữ này thì sẽ không hiển thị được chữ viết tiếng Ê Đê. Trong nghiên cứu xử lý tiếng Ê Đê không sử dụng được các tài liệu điện tử tiếng Ê Đê hiện có. Hiện nay, việc chuyển từ dùng phông chữ riêng sang Unicode trong soạn thảo văn bản tiếng Ê Đê là công việc chưa thể thực hiện được trong ngày một ngày hai. Trước mắt, để giải quyết những khó khăn trong việc trao đổi các văn bản tiếng Ê Đê dùng phông chữ riêng trên internet hay giữa các máy tính. Bài báo đề xuất giải pháp chuyển đổi văn bản tiếng Ê Đê dùng phông chữ riêng sang phông chữ Unicode.

Keywords


dân tộc Ê Đê, xử lý tiếng Ê Đê, mã hóa Unicode, soạn thảo văn bảnCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn