GIẢI PHÁP IoT ĐỂ GIÁM SÁT, ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LED TRÊN CƠ SỞ CÔNG NGHỆ LoRa

Hà Mạnh Đào, Đỗ Xuân HùngDOI: 10.15625/vap.2017.00027

Abstract


Hiện nay do sự phát triển của công nghệ LED, do yêu cầu bức thiết việc tiết kiệm điện năng, các hệ thống chiếu sáng nói chung, hệ thống chiếu sáng công cộng nói riêng đang được thay thế bằng công nghệ đèn LED. Hệ thống chiếu sáng với công nghệ LED cho phép tiết kiệm điện năng hiệu quả, thời gian sống dài nhưng cũng đòi hỏi hệ thống giám sát, điều khiển phù hợp với đặc điểm của công nghệ đèn LED. Bài báo này đưa ra một giải pháp IoT trên cơ sở công nghệ LoRa cho phép thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển hệ thống chiếu sáng đô thị sử dụng công nghệ đèn LED. Qua quá trình thử nghiệm, hệ thống tỏ ra đáp ứng được yêu cầu của hệ thống và dễ dàng tích hợp với các công nghệ IoT khác.

Keywords


Công nghệ LED, hệ thống chiếu sáng công cộng, LoRa, LoRaWAN, HTCS_LEDCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn