GIẢI PHÁP TƯ VẤN ĐẶT TÊN VÀ SỬ DỤNG TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU CHO DOANH NGHIỆP

Nguyễn Nho Tuý, Phan Huy Khánh, Lê Văn AnhDOI: 10.15625/vap.2017.00029

Abstract


Hiện nay, mỗi ngày có gần 300 doanh nghiệp thành lập mới trên cả nước [14]. Tiềm năng và yêu cầu đặt tên thương hiệu để sử dụng quảng bá thương hiệu, chăm sóc khách hàng là rất lớn. Trên cơ sở các nghiên cứu, thu thập, xử lý chữ viết tắt tiếng Việt, mở rộng xây dựng CSDL quản trị thương hiệu; bằng công cụ học máy, chúng tôi xây dựng thuật toán tư vấn thông minh, tự động giúp cho doanh nghiệp đặt và chọn lựa một tên thương hiệu có giá trị và mang tính độc đáo, trợ giúp doanh nghiệp phát triển thương hiệu, được khách hàng đón nhận. Khi được kết nối liên thông với các CSDL quản lý doanh nghiệp, giải pháp góp phần quản lý, giảm thiểu tình trạng nhập nhằng tên thương hiệu và tin nhắn thương hiệu; giảm thiểu những tranh chấp thương hiệu không đáng có giữa các doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ việc sử dụng tin nhắn chính danh, hạn chế tin nhắn rác trên mạng.

Keywords


Tên thương hiệu, tin nhắn thương hiệu, tư vấn Brandname, chữ viết tắt, cơ sở dữ liệu chữ viết tắtCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn