KIỂM THỬ ĐỘT BIẾN BẬC CAO: HIỆU QUẢ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI

Đỗ Văn Nhỏ, Nguyễn Quang Vũ, Nguyễn Thanh BìnhDOI: 10.15625/vap.2017.00040

Abstract


Kiểm thử đột biến (còn được gọi là kiểm thử đột biến bậc 1) được giới thiệu như là một kỹ thuật để đánh giá chất lượng của các ca kiểm thử. Đây là một kỹ thuật tự động và khả dụng cho việc đánh giá hiệu quả phát hiện lỗi của kiểm thử phần mềm. Tuy nhiên, có 3 thách thức chính trong việc ứng dụng kiểm thử đột biến: (1) số lượng đột biến quá lớn (điều này dẫn đến chi phí tính toán rất cao); (2) các đột biến được sinh ra có phản ánh lỗi thực hay không; (3) vấn đề đột biến tương đương. Có rất nhiều giải pháp đã được đề xuất để giải quyết các hạn chế này. Mỗi một giải pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng. Trong số đó, kiểm thử đột biến bậc cao, được giới thiệu đầu tiên vào năm 2009, là một giải pháp có khả năng hạn chế đồng thời cả 3 vấn đề nêu trên và đặc biệt giải quyết vấn đề các lỗi được chèn vào phản ánh được lỗi thực. Trong bài báo này, chúng tôi đề cập đến hiệu quả cũng như sự phát triển của các giải pháp trong lĩnh vực kiểm thử đột biến bậc cao. Trên cơ sở đó, chúng tôi đánh giá những vấn đề tồn tại của các giải pháp và đề xuất những hướng nghiên cứu trong tương lai.

Keywords


Kiểm thử phần mềm; Kiểm thử đột biến; Kiểm thử đột biến bậc cao; Hạn chế của kiểm thử đột biếnCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn