MÔ HÌNH CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CÔNG BẰNG DỰA TRÊN LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

Bùi Thanh Khiết, Nguyễn Thị Nguyệt Quế, Hồ Đắc Hưng, Phạm Trần Vũ, Trần Công HùngDOI: 10.15625/vap.2017.00048

Abstract


Quản lý, sử dụng tài nguyên trên Điện toán đám mây là một thách thức lớn cho nhà cung cấp dịch vụ cũng như người sử dụng dịch vụ đầu cuối. Việc cấp phát tài nguyên nhằm xác định yêu cầu tài nguyên và chất lượng dịch vụ của người dùng sẽ được cấp phát ở đâu trong hệ thống. Tài nguyên vật lý trong môi trường Điện toán đám mây đa số không đồng nhất với nhau, bên cạnh đó yêu cầu tài nguyên từ người dùng cũng không đồng nhất với nhau về loại tài nguyên. Điều đó gây khó khăn cho quá trình cấp phát tài nguyên nhất là trong giai đoạn khan hiếm tài nguyên. Trong nghiên cứu này, chúng tôi xây dựng mô hình cấp phát tài nguyên dựa trên lý thuyết trò chơi để đảm bảo sự công bằng giữa các máy chủ vật lý cũng như đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên. Chiến lược cấp phát tài nguyên công bằng được tìm dựa trên giải thuật luyện kim. Các kết quả thực nghiệm trình bày việc điều chỉnh tham số cho thuật toán để tìm ra chiến lược cấp phát máy ảo công bằng. Các tham số này phụ thuộc vào các mục tiêu của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây.

Keywords


Điện toán đám mây, cấp phát tài nguyên, lý thuyết trò chơi, giải thuật luyện kimCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn