MÔ HÌNH GMM ĐỊNH DANH TỰ ĐỘNG MỘT SỐ LÀN ĐIỆU DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH

Chu Bá Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng QuangDOI: 10.15625/vap.2017.00050

Abstract


Việc phân loại tự động âm nhạc theo thể loại có tầm quan trọng rất lớn trong việc tự động hoá quá trình lưu trữ, sắp xếp, tìm kiếm nguồn thông tin khổng lồ về âm nhạc. Việt Nam vốn có các làn điệu dân ca rất phong phú cho cả ba miền Bắc - Trung - Nam, trong đó phải kể đến dân ca Quan họ Bắc Ninh. Bài báo trình bày một phương pháp định danh một số làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh bằng cách sử dụng mô hình GMM (Gaussian Mixture Model) với các tham số của mô hình bao gồm các hệ số MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients), năng lượng và tần số cơ bản F0. Kết quả cho thấy tỷ lệ định danh chính xác các làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh dùng trong thử nghiệm phụ thuộc vào số thành phần hỗn hợp của GMM. Việc sử dụng thông tin về tần số cơ bản đã làm tăng đáng kể tỷ lệ định danh chính xác.

Keywords


Định danh, âm nhạc, Quan họ Bắc Ninh, GMM, MFCC, F0Copyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn