MÔ HÌNH MARKOV TRONG PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA HỆ THỐNG MÁY CHỦ TÊN MIỀN DNS ANYCAST

Nguyễn Anh Chuyên, Lê Quang Minh, Lê Khánh Dương, Đinh Thị Thanh UyênDOI: 10.15625/vap.2017.00053

Abstract


Nhằm nâng cao độ tin cậy của hệ thống máy chủ tên miền DNS Anycast và đảm bảo chất lượng dịch vụ của hệ thống. Trong nghiên cứu gần đây, chúng tôi đã đề xuất cơ chế dự phòng tích cực cho hệ thống máy chủ tên miền hoạt động phân tán theo cấu trúc phân cấp. Tuy nhiên trên thực tế, các máy chủ khi gặp sự cố có thể được khôi phục hoạt động sau một khoảng thời gian và tiếp tục làm việc. Để phân tích độ tin cậy của hệ thống với các phần tử có phục hồi như vậy, trong nội dung nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng mô hình Markov để đánh giá và so sánh độ tin cậy của hệ thống trong các trường hợp cụ thể.

Keywords


Markov model, Reliability Analysis, repairable system, DNS AnycastCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn