MÔ HÌNH THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU TRONG CÁC HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Trương Đắc Duy, Nguyễn Ngọc HoáDOI: 10.15625/vap.2017.00054

Abstract


Một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là đưa các thiết bị vật lý sử dụng trong công nghiệp có khả năng tự động truyền tải dữ liệu, trạng thái lên mạng Internet và tiếp nhận điều khiển mà không cần đến sự can thiệp của con người. Để làm được việc đó, một trong những bài toán cần phải giải quyết là xây dựng một phương pháp thu thập và quản lý dữ liệu phù hợp trong đó các dữ liệu trạng thái, hoạt động của thiết bị cơ khí sẽ được xử lý và lưu trữ trên các cơ sở dữ liệu đám mây (cloud database). Từ đó, người dùng sẽ có thể trực tiếp quan sát, giám sát và điều khiển các thiết bị thông qua trình duyệt Web, ứng dụng điện thoại thông minh,…, độc lập về mặt địa lý mà không cần thiết phải hiện diện trong môi trường làm việc của thiết bị. Chính vì những yêu cầu và lợi ích trên, trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu kết quả nghiên cứu, xây dựng và đề xuất mô hình thu thập và quản lý dữ liệu như một phần mềm dịch vụ (SaaS) của các thiết bị sử dụng trong công nghiệp cho hệ thống quản lý, giám sát và điều khiển được dựa trên công nghệ tính toán đám mây. Thử nghiệm đã được tiến hành trên hệ thống giám sát và điều khiển các trạm trộn bê tông do tập đoàn CIE sản xuất cho phép khẳng định những lợi điểm của mô hình đề xuất so với những hệ thống SCADA truyền thống.

Keywords


Cloud Computing, IoT, SCADA, Communication Management Systems.Copyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn