CẢI TIẾN PHƯƠNG PHÁP PHÂN PHỐI KHOÁ MẬT MÃ AN TOÀN TRONG MẠNG CÓ TÀI NGUYÊN HẠN CHẾ

Nguyễn Đào Trường, Lê Mỹ TúDOI: 10.15625/vap.2017.0006

Abstract


Bài báo trình bày một phương pháp cải tiến lược đồ phân phối khóa an toàn trong mạng điều hành giám sát công nghiệp với mục tiêu chống lại những tấn công điển hình như tấn công phát lại, tấn công thông đồng nhau khi một thành viên bị trục xuất ra khỏi hệ thống với một thành viên mới gia nhập vào hệ thống hoặc hai/nhiều thành viên cùng gia nhập hệ thống. Ngày nay, mạng này do yêu cầu mà phải tiếp xúc rất nhiều với hệ thống mạng công cộng như Internet, WAN thì nguy cơ mất an toàn ngày càng hiện hữu. Những tấn công này có thể làm ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống, nó có thể phá hủy toàn bộ hệ thống và để lại những hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với bản thân tổ chức sở hữu mạng mà còn ảnh hưởng tới an ninh, an toàn của quốc gia. Những cải tiến trong bài báo đảm bảo an toàn với những chi phí tính toán và lưu trữ tăng lên ít nhất.

Keywords


Cây hàm một chiều, kiến trúc phân cấp khóa logic, tấn công thông đồng, tấn công phát lạiCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn