MỘT KỸ THUẬT RÚT GỌN BỀ MẶT LƯỚI MÔ HÌNH 3D TRONG CÁC ỨNG DỤNG CỦA THỰC TẠI ẢO

Mã Văn Thu, Đỗ Năng Toàn, Lê Sơn Thái, Đỗ Hồng QuânDOI: 10.15625/vap.2017.00063

Abstract


Thực tại ảo là công nghệ sử dụng kỹ thuật mô hình hóa không gian ba chiều để mô phỏng lại thế giới thực hoặc thế giới theo tưởng tượng của con người. Các mô hình ba chiều trong thực tại ảo có thể là tĩnh hoặc động và có thể tương tác với nhau. Một vấn đề lớn ở đây là các mô hình khi tạo ra để thỏa mãn yêu cầu thẩm mỹ của con người thường có số lượng bề mặt lưới là lớn. Với các mô hình như vậy thì một số thiết bị chạy các ứng dụng thực tại ảo phải đáp ứng được về cấu hình và băng thông mạng internet. Bài báo trình bày một kỹ thuật về rút gọn bề mặt lưới mô hình ba chiều dựa trên công thức “Gaussian Curvature” kết hợp thêm một số ràng buộc để mô hình sau khi rút gọn lưới đảm bảo về hình dáng trong các ứng dụng.

Keywords


optimize mesh, optimizing triangle, tối ưu bề mặt lưới mô hình, simplifying polygonal, decimation of triangle meshes, multiresolution modelingCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn