MỘT PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN HIỆU NĂNG CÁC ỨNG DỤNG TRONG ANDROID TRÊN CÁC CHIP ĐA NHÂN

Bùi Hữu Phúc, Phạm Văn Hưởng, Nguyễn Ngọc BìnhDOI: 10.15625/vap.2017.00065

Abstract


Trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của các thiết bị Android, đặc biệt là thiết bị Android có bộ xử lý đa nhân, vấn đề cải tiến mã nguồn để phát huy khả năng xử lý song song đang là một thách thức đặt ra. Bài báo này đề xuất phương pháp cải thiện hiệu năng cho các ứng dụng nhúng Android trên bộ xử lý đa nhân dựa trên kỹ nghệ ngược, biến đổi và thay thế mã nguồn. Từ các ứng dụng Android đã có, chúng tôi dịch ngược thành mã nguồn Java, sau đó thực hiện phân tích để tìm các hàm tác động chính đến hiệu năng theo luật Pareto 8/2 và thực hiện chuyển đổi mã nguồn Java từ tuần tự sang song song để cải thiện hiệu năng.

Keywords


Tối ưu phần mềm nhúng, kỹ nghệ ngược, hiệu năng, thiết bị Android, vi xử lý đa nhânCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn