MỘT PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN MẬT MÃ KHỐI ÁP DỤNG TRONG MẠNG ĐÒI HỎI THỜI GIAN XỬ LÝ NHANH

Nguyễn Đào Trường, Lê Mỹ Tú, Nguyễn Doãn CườngDOI: 10.15625/vap.2017.00066

Abstract


Để bảo mật trong quá trình truyền dữ liệu trên mạng thì việc áp dụng giải pháp ứng dụng các kỹ thuật mã hóa là một điều tất yếu. Tuy nhiên, trong những mạng có tài nguyên hạn chế và yêu cầu thời gian thực hiện nhanh thì cần phải có những cải tiến phù hợp. Bài báo trình bày một phương pháp cải tiến mật mã khối để nâng cao khả năng bảo mật của hệ mật dựa trên sự phụ thuộc khóa của các hàm biến đổi vòng trong quá trình mã hóa và giải mã. Ngoài ra, bài báo cũng đề xuất giải pháp cứng hóa bằng hệ thống mô phỏng trên FPGA để tăng tốc độ mã hóa và giải mã áp dụng trong các mạng có tài nguyên hạn chế.

Keywords


FPGA (Field Programmable Gate Array), AES (Advanced Encryption Standard), mã hóa, giải mãCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn