MỘT PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU ẢNH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHÂN CỤM PHỔ TRONG PHẢN HỒI LIÊN QUAN

Đào Thị Thuý Quỳnh, Nguyễn Hữu Quỳnh, Phương Văn Cảnh, Ngô Quốc TạoDOI: 10.15625/vap.2017.00071

Abstract


Nhiều kỹ thuật tra cứu ảnh dựa vào nội dung được thiết kế để lấy ra các ảnh trong một lân cận nào đó của ảnh truy vấn và do đó bỏ qua các ảnh liên quan nằm trong toàn bộ không gian đặc trưng. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp tra cứu ảnh, gọi là SCRF (spectral clustering in relevant feedback) có ưu điểm là không yêu cầu người dùng phải xây dựng truy vấn phức tạp mà vẫn lấy được ảnh nằm rải rác trong toàn bộ không gian đặc trưng. Bên cạnh đó, phương pháp khai thác được đầy đủ thông tin tương tự giữa các ảnh phản hồi của người dùng hình thành các cụm liên quan ngữ nghĩa để xây dựng truy vấn đa điểm ở lần truy vấn tiếp theo. Hơn nữa, thời gian tra cứu của phương pháp cũng không tăng theo số lượng ảnh phản hồi từ người dùng. Chúng tôi cũng cung cấp các kết quả thực nghiệm để minh chứng độ chính xác của phương pháp.

Keywords


Tra cứu ảnh dựa vào nội dung, phản hồi liên quan, truy vấn đa điểm, phân cụm phổCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn